Resül, Nebi, Peygamber Ve Sünneti; Sünnet Ama Hangi Sünnet?

Mustafa Ünalan

Kitabımız Kuran'da peygamber kelimesi hiç geçmez, akarresul,nebi çokçageçer. Peygamber aslı farsça olan bir kelimedir,maalesefMüslümanlar Kuran'da geçen resul ve nebi kelimelerine peygem diye çevirerek Allah’ın Nebi ve resul kavramına yüklediği muhteşem anlamları, ikisinin arasındaki benzerlikleri ve farklar anılmamıştır,oysaki Kuran’a göre tüm peygamberler hem nebidir, emderesuldür,yani nebi olmayan resulyoktur, delil Bakara süresinin 213 ayeti; insanlar tekbir ümmetti ALLAH müjdeci ve uyarıcı nebileri ve kitapları gönderdi, ayette nebiler geçiyor yine Meryem süresi 30;Kâle innî abdullâhi, âtâniyel kitâbe ve cealenî nebiyyâ(nebiyyen).Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi, beni peygamber yaptı  ve yine Enam 89 ayetinde 18 peygamber ismi yani nebileri sayarak ve onların torunlarındanda resuller yapıldığını söyler, buayetlerden deanlaşılıyor ki bütün nebilere kitap verilmiştir yani resul ve nebi'lere kitap verilmiştir yani tüm nebiler resullükte yaparlar.Delil Ahzap 40:Mâ kâne Muhammedîn ebâ ehadin min ricâlikum ve lâkin resulallâhi ve hatimennebiyyine ve kânallâhu bi kulli şey ’in alîmâ(alîmen).mealen:Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.

Görüldüğü gibi Muhammet Allah'ın resulü ve son nebisidir diyor.Ahzap 39 da yine aynısını söyler. Birçokayette Nebi ve resulünvahyi aldığını fakat fark sadece şuradadır, nebi ve resul ikiside vahyialırlar, aldığı bu vahyi tebliğ ettiğinde yani duyurduğunda, yani bu vahyi olan ayetleri okuyup tebliğ ederken resuldür.Örnek mesela tespitte hata olmasın,diplomatbu  ünvanı aldıktan sonra diplomat tır bu kişiyi Türkiye Almanya’yadiplomatik elçi olarak atadığında o görev başında iken diplomatik elçi olmuş olur, mesela bu elçi oradakiTürklerediplomatik görevlerini anlattığında yani aldığı emirleri ve talimatları oradakiTürklereanlatıncadiplomatik elçi olmuş olur.

Teşbihte hata olmasın nebi ve resul arasındaki ince çizgi tüm nebiler ve resullervahyi alırken nebidirler, bu ayetleri okuyup tebliğ edince de nebi resulolurlar, yani Allah'ın vahyi olan ahsenel hadislerini nebi olarak alırlar bu vahyi olan sözler resulün ağzından çıktığında yani seslendirdiğinde yani tebliğ ettiğinde nebi resulün her sözünden tüm ümmet sorumlu olur çünkü o artık Kuran ayeti olmuştur. Mesela nebi iken hata yapabilirle ,mesela Abese süresinde ağma ayeti, mesela üvey oğlu olarak bilinen sahabenin eşi ile evlenmemesi uyarısı gibi nebi iken uyarıldığı ayetler var. Mesela Kuran'da hiç bir ayet Allah’a itaat edin diye tek başına gelmez; fakat tüm ayetlerde istisnasız olarak mutlaka Allah'a ve resulüne itaat edin kalıbında emredilir,çünkü Allaha itaat peygamberine itatla mümkünolur, çünkü Allah direk bizimle konuşmaz seçtiği tüm resulleri aracılığı ile bizlerle konuşmuş olur ,resulün tebliğ ettiği tüm sözler Allah'ın fahy'i dir Allah resulüne emrettiği için resulüm ne verdi ise alın ne yasakladı ise onu yapmayın demektir.

Delil Nisa süresi 80 de kim resule itaat ederse muhakkak Allah’a itaat etmiş olur, haşa bir ALLAH, birderesul iki ayrı otoriteyoktur. Delil Tevbe süresi ilk ayetlerinde; bu ALLAH ve resulünden gelen bir ihtar der, yaniAllah’tan gelen tek ihtarı, resulü bu ihtara uyar ve tebliğ ettiği için Allah’ın ihtarı resulününde ihtarı olmuş olur. Bununiçindir ki tek önder ve tek örnek nebi resul olan Muhammet as dir çünküresulün görevi Allah’tan aldığı vahyi olan ayetlerini hiç değiştirmeden, yani eksitmeden ve ilavede etmeden Allah’tan aldığı gibi tebliğ etmektir delil Hakka süresi 45 ve 46 vahyi olan ayetlerimizin içine bir söz katarsan veya eksittirsen senin şah damarını, boynunu keseriz tehdidi var, yine Maide süresi 67 de Allah’tan aldığın gibi tebliğ etmezsen resüllük görevini yapmamış olursun tehdidi ve emri var.

Sünnet resul Muhammet’le ilgilidir çünkü her sünnet muhakkak Kuran'da ya emredilir yada tavsiye edilir mesela haç emredilir umre tavsiye edilir, farz namazlar emredilir, nafile namazlar tavsiye edilir, bu emir ve tavsiyeleri resul Muhammet ALLAH rızası için yapmıştır, bizlerinde önderimiz ve örneğimiz gibi ALLAH rızası için onun yaptığı gibi yapmamıza sünnet diyebiliriz.

 

banner487

banner487

 
Evde Pişirdim Aksaray Ev Yemekleri Ev Yemekleri Aksaray Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon