Kadir Gecesinin Sırrı

Mustafa Ünalan

 KADİR: gecesinin sırrı Kur’an’dır, Kur’an’ın doğum gecesidir, mesela her insanında doğar, doğduğu bir gün var, fakat aynı günde binlerce ona benzer kişilerde doğmuştur, fakat KUR’AN ‘tekdoğdu, Kuran’ın doğumunda ve daha sonrasında KURAN gibi başkadoğumlarda olmadı,aslada olmayacak bu manada. Kadir geceside budoğumun özeladıdır. Bumanada kadirgecesi mimübarek?Yoksa bu gecede inmeye başlayan ve 23 sene devam eden KURAN mı mübarek?KURAN mübarekçünkü kadir gecesinde doğmaya başladı, bumübarekKuran’ındoğumu, 23 yıl devam etti, inen her ayet, vahyi, aslında indiği her gün, hersaat, birer kadir gecesidir.  Bu manada bizim hayatımıza da KURAN doğmalı, doğan her ayet anlayıp yaşadığımızda bizim kadrimiz, yani kadir gecemiz olmalı.  Kur’an’ın doğumunun başladığı günü bin aydan hayırlı, yani bir ömürden hayırlı olması? Yani bin ay, ömrün 83 yıl, dörtaydır, yani bir insan ömrüne bedeldir, yani indiği geceyi bin aydan önemli kılan KUR'AN inmeye başladığı içindir. Ey insan KUR'AN sanada inerse seni nelere bedel kılmaz demek istiyor yüce ALLAH.

GerçektenAbdullah oğlu Muhammed’e indi Kuran, onuâlemlere rahmet ilan etti, insanlığa onu tek önder ve tek örnek kıldı, indiği şehri örnek şehir ilan etti, şehirlerin anası oldu, eğer KUR'AN bizlere de inerse çöl olan kalbimizi göl etmez mi?Gületmez mi? Abdullah oğlu Muhammed gençliğinin 40 yılında hep aradı yaşadığı toplumun günahlarına baktı ve aradı, zulümlerine baktı yine aradı ve sonunda hirada buldu aradığını, bu manada hira aramak demek, ondan o yere hira denilir. Muhammes AS arayınca ne buldu? Rabbi olan Allah’ıbuldu, sonraCebrail’i vahi meleğini gördü, sonra peygamberliği mücadelendi,sonrada KUR'AN'I oluşturacak olan ALLAH kelamı vahyibuldu, ilk inmeye başladığı geceyi buldu, yani aradı ve dördünü bir arada buldu, sizce hiç böyle bir günü Muhammed AS unutmuş olabilir mi? ki bizlere seneboyu Kuran’sız geçenkalp bir gecede kurtuldun? Sadece yılda bir kere kadr’i arayın desin?  birdüşünün birinsana o gün hem peygamberliği müjdelenecek, hem vahyi yani KURAN inecek hem vahyimeleği Cebrail’i görecek, böyle bir günü, çok önemli bir olayı peygamberimiz unutacak? Vebize onu, Ramazan’ıntek günlerde,27 'inci gününde son on gününde arayın diyecek? Bu mümkünmü? ,bize sadece bir günü,  sadece bir gecede aramamızı emretmiş olabilir mi? Eğer ki maksat bir gece, sadece tek bir gün olsa idi? Bildiği ve unutmadığı veunutması da asla mümkünolmayan, bu kadir gecesinin gününü, saatini bizlere söylemek zorunda idi.

Delil MAİDE süresi 67 'inci ayetimealen: Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, O’nun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah, seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah, kâfirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir. Bu ayet gereği resul olan peygamberimiz bizlere Kadir gecesini bizlere söylemek zorunda idi, söylerdi, bizlerde aradığımızı kesin bulmuş olurduk?Anlatılmak istenen tek bir gece olsa idi ve bu tek geceyi kutlayınca günahlar silinse, her insan bir sene gaflet içinde yaşar, ömründe bir kere bu geceyi kutlar ve kurtulurdu. Anlatılmak istenen ömrümüzün her anın da Allah’a kul olabilmek, Kur’an’ınınkadrini bilmek, her ayetini kadir bilerek bizimde Kuran'ı kalplerimize indirmek, okuyup anlayarak Kur’an’cayaşamamızı, doğrularıKuran’daarayıp, peygamberi tek örnek ve tek önder yaparak yaşamamızisteniliyor.

Zaten resule de Kur’an’ın ISRA süresinin ilk ayetinde: resulümüze gece yolculuğunda bazı ayetleri açıkladık, ve yine Kadir süresinde de vahyiinmeye, yani KURAN inmeye başladıdiyor, bu ayetlere rağmen, günümüzdeMüslümanları,  Kuran’da adı bile geçmeyen kandillerikutlarken, mesela mevlüt, Regaip, berat geceleri gibi, peygamberimizin böyle bir uygulaması sünnetide yok iken, varsa hangi sahabesi ile nerde nasıl kutlamış? Oysa Resulün hiç terk etmediği, ramazanın son on gününde ihtikaf sünnetini yapan kaçMüslüman var? Kuran’da geçen Kadir gecesi Kuran’ıninmeye başlamasını, miraçgecesi ise ayetlerininaçıklandığını anlatmak için, maksadı herinsanın bu vahyi olan KURAN'I anlamak onu yaşayıp tatbik etmek içindir buda bir gece için değil tüm ömrün her anı içindir.

banner487

banner487

 
Evde Pişirdim Aksaray Ev Yemekleri Ev Yemekleri Aksaray Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon