Haram nikâh, helal nikâh ve nikâh nedir?

Mustafa Ünalan

 Nikâh aklen ve bedenen olgunlaşmış, Müslüman ve hür kişilerle icap ve kabul gereğince mihri belirlenerek iki şahitle yapılan nikâhlaevlenilir. GelenekteHz. Peygamber Hz. Ayşe ile 11 yaşında evlendi diye iftira atanlara sormak lazım Hz. Ayşe o yaşta aklen olgunlaşmışmıda peygamberimiz evlensin? Kimler kimlerle evlenemez? Başta aklen ve bedenen olgunlaşmayan hiç kimse ile evlenemez, evlendirilemez, delil NİSA süresi 6, ekonomik sorumluluk alamayan bir çocuğa nikâhta kıyılamaz çocuk evliliği varmış gibi algı oluşturursanız günümüzdeki sapıklara bakarsanız anlarsınız, bu işe yeltenen sapıklara ne cezayı veriyorsanız çocuk evliliğine fetva verenlere de aynı ceza uygulanmalı. Kâfirlerleevlenilmez.

Delil MÜNTAHİNE süresi 10:Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret ederek size geldiklerinde onları imtihan ediniz. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz de onların inanmış kadınlar olduklarının farkına varırsanız, onları kâfirlere geri göndermeyiniz. Bunlar kâfirlere helâl değildir.2-Müşriklerlede evlenilmez. Delil BAKARA süresi 221:Müşrikeleri iman edinceye kadar nikâh etmeyiniz. Ve müşrik erkeklere de, iman etmedikçe (Müslüman kadınları) nikâhettirmeyiniz. Burada şunu açıklamam gerekiyor, Kuran’a ve son peygamber Muhammet as inanmayan ehli kitap olamaz, onlar biz Allah’a ve İncil’eTevrat’aZebur’a inanıyoruz deseler dahi KURAN'A ve Muhammet SAS e inanmadıkça, onlarla ne kız alırız nede kızımızı veririz.

Delil MAİDE 5 de gıdalardan bahsederken temiz olanlar size helal der, MAİDE 17 bunlarında ALLAH adına yalan söyleyerek “Allah, Meryem oğlu Mesih'tir” diyenler kâfir oldular diyor ayet, bundan dolayı evlenilmez.3- zinakar erkek ve zinakar kadınla da evlenilmez,ancak bunlar birbirleriyle evlenir. Delil NUR süresi 3:Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkası ile evlenemez, müminlere haram kılınmıştır. NUR 26:Kötü kadınlar, kötü erkeklere, kötü erkekler ise kötü kadınlara; temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yaraşır der bu ayetler.

NİSA23.24.25 gibi ayetlerde kimlerle evlenilmeyeceğini söyler, mesela NİSA süresi 23: Size şunları nikâhlamak haram kılındı: Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek ve kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren sütanneleriniz, sütkız kardeşleriniz ve karılarınızın anneleri ve kendileri ile zifafa girdiğiniz kadınlarınızdan olan ve evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. Eğer üvey kızlarınızın anneleri ile zifafa girmemişseniz onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Sulbünüzden gelen (öz) oğullarınızın hanımları ile evlenmeniz ve iki kız kardeşi birlikte nikâhlamanız da haramdır.4-Evli kadınlarla da evlenilmez.5-Sütkardeşlerle deevlenilmez, yani emenin nefsi emzirene haram, emzireninnesilde emene haram, emme bir defada olsa bu haramdır.6- Cariye yani esirlerle de, kölelerle deMüslüman olmadan evlenilmez, bazı şartları var şöyleki:Bunlar aklen ve bedenen olgun olacak, bunlarİslam’ı gerçekten kabul edecek, bunlara özgürlükleri verilecek, onlar özgür iradeleri ile evlenmek isterlerse, Mehirleri belirlenmek şartı ile, en fazla 4 nikahı geçmemek şartı ile evlenilebilir, maksat köleliği ortadan kaldırmak özgürlüğünü vermek, evliliğinşartı ki kölelik bitsin böylece NİSA süresi 3 bundan bahseder. Tarihte atalarımız bu kuralı ihlal edilmiş, bu şartların birini ihlal ettiyse nikâh olmaz.

Delil:Nikah:NİSA süresi 3-4-5-6 ayetlerde Yasak evlilikler 1-din farklılıkları kafir, müşrik gibi farklılıklar,2-zina ile alakalı yasaklar,3-kan bağı ve süt bağı ile alakalı yasaklar, bunlarla evlenmek haram, evlilikgerçekleşmişse bile, kadınında, erkeğinde şartlara göre boşanma hakları vardır, ayrıca erkeğin birden fazla evlenme ruhsatı olduğu gibi, kadın bunu kabullenmezsekadına da boşama hakkı doğar, isterse boşanalım diyebilir, isterse zorda olsa ikinci eşi kabullenir, karar kadına ait,yani bazı durumlarda da kadın kocasını boşayabilir. Nikâhakdindede bazı şartlar koyabilir. Boşanma ve talak şartlarını da BAKARA Süresi 229 ve TALAK süresi illk üç ayetleride ince inceye anlatılır.

banner487

banner487


Evde Pişirdim Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon
X