Şirk: “Kuran Gözüyle İle Bakıldığında”

Mustafa Ünalan

 Müslümanların en büyük sorunlarından biri şirktir nankörlüktür.  Şirk ortak, ortaklık, ortakolanlar, yaniAllah’ı yetersiz görüp araya ortaklar koyup şirketler kurmaktır, karşıtı ise tevhit yani tek ALLAH, yani her şeyde Allah’ın boyası ile boyanmak, sadece onun boyasına razı olmak demektir, mesela bize şah damarımızdan yakın olan Allah ile aramıza hiç bir şeyi koymamak anlamına gelir.

Delil: Zümer 3: Dikkat ediniz, saf din Allah'a aittir. O'ndan başkasını dost edinenler; “Bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye onlara kulluk ediyoruz” derler. Şüphesiz ki Allah, ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Elbette Allah yalancı ve inkârcı kimseyi doğru yola iletmez. 18:Allah'ın yanında bir de kendilerine zarar veremeyen, yarar sağlayamayan şeylere kulluk ediyorlar ve şöyle diyorlar: "Bunlar bizim Allah katındaki şefaatçilerimizdir." De onlara: "Allah'a, göklerde ve yerde bilmediği şeyleri mi haber veriyorsunuz?" Şanı yücedir O'nun, ortak koştuklarından arınmıştır O.Bunu yapan kişilere ahirette ALLAH soracak mesela Yunus Suresi, 28. ayet: O gün, onların tümünü bir arada toplayacağız, sonra şirk katanlara: “Yerinizden ayrılmayınız; siz de, şirk koştuklarınız da” diyeceğiz. Artık onların arasını açmışızdır. Şirk koştukları derler ki: “Siz bize ibadet ediyor değildiniz. ”En’am Suresi, 22. ayet: Onların tümünü toplayacağımız gün; sonra şirk koşanlara diyeceğiz ki: “Nerede (o bir şey) sanıp da ortak koştuklarınız?

Günümüzde de kimse kimseye secde etmiyor fakat aracı ediniyor bize felanlar şefaat edecekler diye: Yunus Suresi, 18. ayet: Allah’ı bırakıp kendilerine zarar vermeyecek ve yararları dokunmayacak şeylere kulluk ederler ve: “Bunlar Allah Katında bizim şefaatçilerimizdir” derler. De ki: “Siz, Allah’a, göklerde ve yerde bilmediği bir şey mi haber veriyorsunuz? O, sizin şirk koştuklarınızdan uzak ve Yücedir. Yunus Suresi, 35. ayet: De ki: “Sizin şirk koştuklarınızdan hakka ulaştırabilecek var mı?” De ki: “Hakka ulaştıracak Allah’tır. Öyleyse, hakka ulaştıran mı uyulmaya daha hak sahibidir, yoksa doğru yola ulaştırılmadıkça kendisi hidayete ulaşmayan mı? Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz?” şirk bir müşrik inancıdır, başta tepede Allah’ı kabul ederler, fakat kendilerinin günahkârolduklarını var sayarak, kendilerince günahsız var saydıkları kişileri aracı edinirlerdi.Delil Lokman süresi 25,Ankeput 61,Yunus 31, ve Mügminin 85, 89 arasında ki ayetlerde müşriklerin Allah inancının olduğunu anlatır, mesela Yunus 31 mealen: De ki: “Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya da işitme ve görme yetisi üzerinde kim mutlak hâkimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim yürütüyor?”

“Allah” diyecekler. De ki: “O hâlde, Allah’a karşı gelmekten sakınmayacak mısınız?” böyle kişilerin iyi işlerininde heba olup boşa gideceğini söyler yüce Allah. Nisa Suresi, 48. ayet: Gerçekten, Allah, Kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise, dilediğini bağışlar. Kim Allah’a şirk koşarsa, doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur, Zümer Suresi, 65. ayet: Andolsun, sana ve senden öncekilere vahyolundu (ki): “Eğer şirk koşacak olursan, şüphesiz amellerin boşa çıkacak ve elbette sen, hüsrana uğrayanlardan olacaksın.

Bununiçindir ki araya koyduklarımızın bize hiç bir katkısı olmadığı gibi tüm iyi işlerimizde boşa gider, Allah bize vahye olan Kuran’ı ve tek önder ve tek örnek Muhammet AS diyeceğiz delil Araf 158 gibi onlarca ayet mealen: De ki: “Ey insanlar! Gerçekten ben, göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. Ondan başka tanrı yoktur; O, diriltir ve öldürür. O halde Allah'a ve Peygamberine iman ediniz. Allah'a ve O'nun sözlerine inanan o anasından doğduğu gibi ahlaklı olan peygambere iman edip uyunuz ki doğru yolu bulasınız.

banner487

banner487

 
Evde Pişirdim Aksaray Ev Yemekleri Ev Yemekleri Aksaray Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon