KURAN Işığında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar.

Mustafa Ünalan

 

Ortaklık, ortak koşmak şirket gibi kalıplarda 'KURAN’DA 160 yerde geçer.

Şirk ehli: Yaratıcı ALLAH'I tek yaratıcı kudret olarak kabul etmesine rağmen, Allah’a kul olmada, ulaşmada, araya başkalarını koyma kurumuna şirk denir.

Şirk'e düşen kişilerin hepsi de Allah’a inanır ve tek yaratıcı, tek rızkı veren, kâinattaki tüm işleri çekip çeviren olarak ALLAH’I bilirler fakat aynı zamanda da şirk içinde de olurlar.

Delil: ZÜMER süresi 3:Dikkat ediniz, saf din Allah'a aittir. O'ndan başkasını tanrı edinenler; “Bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye onlara kulluk ediyoruz” derler.

Şüphesiz ki Allah, ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Elbette Allah yalancı ve inkârcı kimseyi doğru yola iletmez. Birde böyle düşüncelerin şirk olduğunu anlatan şöyle ayetler var.

ANKEBUT 61-ZÜMER 38,fakat kendilerini Allah’a yakıştıracak aracılar edinirler. Bu aracılar melekler olabilir, peygamberler olabilir, veliler olabilir kısaca ALLAH’LA kulun arasına canlı cansız bazı yaratılmışlarda ALLAH’LA kendi aralarına aracılar koyarak ALLAH’ tanda isterler.

Deliller: KAF 16 biz insanoğluna şahdamarından daha yakınız.

ENFAL süresi 24.’düncü ayetinde: iyi bilin ki ALLAH insanla kalbi arasına girebilir, bunun içindir ki ALLAH’LA kalbimiz arasına kimseyi almamalıyız. Delil: Siz Allah'a göklerde ve yerde O'nun bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz?

"Allah onların ortak koştukları şeylerin hepsinden münezzehtir YUNUS 18.Başka bir ayet NİSA 31:- Eğer siz, yasaklandığınız büyük günahlardan sakınırsanız, diğer kusurlarınızı örter, sizi güzel bir makama koyarız.

Bu ayetleri açıklayan NİSA 48: Doğrusu Allah, kendisine ortak koşulmasını asla affetmez. Ondan başkasını (diğer günahları) ise, dilediği kimseler için bağışlar ve mağfiret buyurur.

Her kim Allah'a şirk koşarsa gerçekten pek büyük bir günah ile iftira etmiş olur. Bir hadis: ey Ebubekir bu ümmeti mahvedecek şirk karanlık gecede siyah kaftanın üstünde giden karıncanın gidişini görür duyarsın fakat şirkin sesini duyamazsın öyle gizli nüfus eder.

Birde şirki anlatan şöyle ayetler gurubu var.

Meryem 98,yunus 18,enam 23-24,ankebut 61 gibi ayetleri okuduğumuzda kulun Müslümanın sadece ALAH'A teslim olması, ona ibadet etmek, sadece ondan istemek, sadece ondan korkmak, hidayetide sadece ALLAH’TAN beklemek, bunla beraber KURAN' ilmi ile aklın kullanılması bu şirki din zannedenleri kurtarır.

KURAN Müslümanın kitabı, bu ayetlerde şirk içinde olan Müslümanları uyarmak içindir. Delil AHKAF 5- Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiç bir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir?

Oysa taptıkları şeylerin, onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur." AHKAF 6:Kıyamet günü insanlar bir araya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Ve onların kendilerine tapmalarını inkâr ederler.

Şirk koşan Müslümanları uyaran final ayet, ZÜMER 65:Sana ve senden öncekilere şöyle vah yedildi: "Andolsun, eğer (Allah'a) ortak koşarsan amelin boşa çıkar ve kaybedenlerden olursun!" Bu ayetlerden anladığımız, kerim mubin, açık, nur, vahi olan kitabımız KURAN’I tek kaynak bilip, resul, nebi, elçi olan Muhammed SAS efendimiz olan peygamberimizin de tek rol model örnek alıp yaşayıp uygulamamız şartı ile halis diğne ulaşarak ALLAH’IN istediği kul olmuş oluruz.

Ahiretimiz olan mahşer mahkemesinde yargılanırken, hâkimi savcısı, avukatı sadece ALLAH olan o yere buradan avukatlar götürmek veya kurtaracakların mahşerde kurtaracaklarına inanmak başta şirk olur, sonra Allah’a ayıp etmiş oluruz, o güvendiğiniz aracıları da ALLAH yargılayacak, onların avukatı kim olacak?

banner487

 
Evde Pişirdim Aksaray Ev Yemekleri Ev Yemekleri Aksaray Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon Albatros Global tedarikçi portalı