Çiftçi, Tarım Arazilerinde Tapulaştırmayı Bekliyor

Çiftiçinin Gözü Tapulaştırmada

Çiftçi, Tarım Arazilerinde Tapulaştırmayı Bekliyor

Aksaray’da, tarım arazilerinde verimi arttırmak, etkin bir arazi işleme faaliyetine olanak sağlayarak, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere dünyada rağbet gören ve tarım yetkililerinin teşvik etmeye çalıştığı arazi toplulaştırmasının biran önce bitirilmesi bekleniyor. Ülkede olduğu gibi Aksaray’da da tarım işletmelerinin sayıları her geçen gün artıyor ve buna bağlı olarak da işletme büyüklükleri azalıyor. Aksaray merkezde ÇKS listesinde 9 bin 326 kişi yer alırken arazi bakımından ilk 10 çiftçi 17 bin 807 dekar alanda çiftçilik yapıyor. Aynı arazi miktarında başka bölgelerde bin 130 çiftçi faaliyet gösteriyor. Bu da gösteriyor ki Aksaray da toplulaştırma faaliyetlerinin bir an önce bitirilmesi halinde tarımsal ekonominin daha da güçleneceği anlamına geliyor.

 

Tapulaştırma Ne Anlam İfade Ediyor

 

Tarım kenti Aksaray’da tabulaştırma büyük önem arz ediyor. Aksaray’da çiftçilerin bitirilmesini beklediği toplulaştırma uygulaması ile tarım arazilerinde iş gücü, zaman ve sermaye unsurlarından tasarruf sağlanacak, tarımsal üretim ile verim artacak. Bir işletmeye ait farklı yerlerde ve farklı değerlerde bulunan parsel veya hisselerin, mümkün olduğunca bir araya getirilerek modern tarım işletmeciliği esaslarına uygun ve sulama hizmetlerinden azami derecede istifade edilebilecek şekilde birleştirilmesi ve yeniden şekillendirilmesidir. Toplulaştırmada amaç; tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyerek, daha az zaman, iş gücü ve sermaye kullanımı sağlayıp, üretim faktörlerinden en iyi biçimde faydalanmak, tarımsal üretimi ve tarımsal işletmelerin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimde yaşayan insanların hayat standartlarını yükseltmek. Haber: Ziya Koçak

 

banner487

banner487

 
Evde Pişirdim Aksaray Ev Yemekleri Ev Yemekleri Aksaray Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon