Atık Yağlar Yakılarak Bertaraf Ediliyor

Atık Yağ İmhasında Lisanslı Firmalar Gerekiyor

Atık Yağlar Yakılarak Bertaraf Ediliyor

Şehrin gelişmesiyle yerleşim alanın içerisinde kalan sanayide özel yapılan sobalarda yakılan atık yağlar insan sağlığını ciddi anlamda tehdit ediyor. Oysa büyük şehirlerde katı atık yağlar bakanlıktan lisans almış bertaraf tesislerinde tekniğe uygun olarak bertaraf ediliyor.

Günümüzde sanayileşme modern toplumların zorunlu gereksinimlerinden birisi olarak öne çıkıyor. Hızlı ekonomik kalkınmanın beraberinde getirdiği endüstriyel faaliyetler tehlikeli atık üretimindeki artığı da hızlandırıyor. Özellikle Aksaray gibi sanayinin yoğun olduğu illerde tehlikeli atık yönetimi, bu maddelerin gerek insan sağlığına gerekse ekolojik çevreye etkilerini en aza indirmek açısından son derece önemli. Ancak geri kazanımın söz konusu olmadığı durumlarda tehlikeli atık bertarafında kullanılan önemli yöntemlerden birisi yakma tekniği. Bu işlem bakanlıktan lisans almış bertaraf tesislerinde yapılması gerekirken, Aksaray sanayi sitesinde taşıtlarda bir süre sonra özeliğini yitirdiği gerekçesiyle yenisiyle değiştirilen yağlar, özel olarak ya da üzerinde düzenekler hazırlanmış sobalarla birlikte yakılıyor. Şehrin gelişmesiyle birlikte yerleşim alanının içerisinde kalan sanayi insan sağlığını ciddi anlamda tehdit ediyor. Atık yağlar düşük sıcaklıkta yakılması sonucu ve bacalarda filtre olmamasından dolayı yağ damlacıklarının havada uçuştuğu, ortaya çıkan bu metal ve klorlu bileşiklerin insan sağlına son derece zararlı olduğu belirtiliyor.

 

Atık Yağlar Sağlığa Tehdit!

 

Atık yağlar, en ciddi kirleticiler arasında yer alıyor. 1 litre atık yağ, 1 milyon litre suyu kirletiyor. 30-50 ppm yağlı su, sudaki canlı yaşamını yok edebiliyor. Atık yağlar toprağa döküldüğünde bitkilerde fotosentezi azaltarak yıkıma uğratıyor, toprak ürünlerinin azalmasına neden oluyor. Toprağa dökülen yağ, sulara ve oradan da besinlere girerek toksinlerin gıdalar aracılığıyla insan bedenine ulaşıyor. Madeni atık yağlar, içerdiği kurşun, nikel, kadmiyum, klorür, krom, çinko, bakır gibi elementler büyük bir çevre sorunu oluştur. Atık yağlar, enerji sağlamak ve bertaraf amacıyla yakıldığında ya da dizel yakıtı olarak kullanıldığında içeriğinde bulunan toksinler havaya karışarak solunum yoluyla ulaştığı canlı bedenlerde kanser başta olmak üzere, üreme ve hormon (endokrin) sistemleri üzerinde hastalıklara neden oluyor. Haber: Ziya Koçak

banner487

banner487

 
Evde Pişirdim Aksaray Ev Yemekleri Ev Yemekleri Aksaray Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon
X