Yem Nakliye İhale İlanı

Yem Nakliye İhale İlanı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğün’den

1- İşletmemizce aşağıda güzergâhları belirtilen işletmeden tahmini 8.500 ton yem nakliyesi için ihale yapılacaktır.

 KONYA/Gözlü Tarım İşletmesi’nden – AKSARAY/Koçaş Tarım İşletmesi’ne: 8.500 Ton

2- İhale, 04.02.2020 günü saat 14.00’de Alım- Satım ve İhale Komisyonu huzurunda kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Teklif mektuplarının en geç ihale saatine kadar İşletmemizin Genel Evrak servisine teslim edilmesi şarttır. İhaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ihale 11.02.2020 tarihinde aynı şartlarda tekrar edilecektir.

3- Nakliye ihalesine ait geçici teminat teklif tutarının % 3’ü oranında olup, Kat’i teminat ise ihalede oluşan bedelin % 6’sı oranında olacaktır.

4- İhaleye katılacak istekliler, geçici teminatlarını işletmemiz veznesine veya İşletmenin T.C Ziraat Bankası, Aksaray İli şubesi TR 69 0001 0000 26 0599 4378 5257 nolu hesabına yatırarak alacakları makbuzu komisyona ibraz etmek zorundadır. 7.000,00 TL’ nin üzerindeki nakit teminatlar İşletmenin belirtilen banka hesabına yatırılacaktır.

5- İhalenin yapılacağı Adres: Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü / AKSARAY. İhale şartnamesi bu adresten temin edilebilir, ayrıca telefon ve faks aracılığı ile ayrıntılı bilgi alınabilir. Telefon: 0382 233 25 00 – 233 25 01 Faks: 0382 233 25 03

6-  Bu ihale 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve ihale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. İlan Olunur.

Adres: KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yeşilova Kasabası Yanı AKSARAY

Tel: (0382) 233 25 00-  Fax: (0382) 233 25 10 – 233 25 03

banner487

 
Evde Pişirdim Aksaray Ev Yemekleri Ev Yemekleri Aksaray Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon Albatros Global tedarikçi portalı