Taşınmazın Açık Artırma İlanı

Taşınmazın Açık Artırma İlanı

T.C. AKSARAY

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIS MEMURLUĞU

Dosya Nu.: 2019/47 SATIŞ

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İl, Merkez İlçe, 6195 Ada, 14 Parsel, LALELI Mahalle/Köy, Aksaray İli, Merkez İlçesi, Laleli Mah. 6195 ada 14 parsel - Taşınmaz Parsel mevcut imar durumuna göre konut sahasında 2 kat inşaat ruhsatlıdır. Parsel 4594.sokak (7 metrelik yol) ve 4592.sokak (7 metrelik yol) cepheli köse bası parsel konumunda bulunmaktadır. Taşınmaz Parsel Mevki olarak Laleli eski camisine ve Mehmetçik ilkokuluna yakındır. İlgili parsele 18.madde uygulaması yapılmıştır. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Parselin ulaşım yolu açılmıştır. Su, elektrik, kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. İmar durumu olarak zemin+1 kat inşaat ruhsatlıdır. Şehir merkezine ulaşımı toplu ulaşım araçları ile sağlanmaktadır. Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin yoğun olduğu bölgeye uzak bir konumdadır. Şehir merkezine uzak bir konumdadır. Ulaşımı zordur. Taşınmazın yakın çevresinde okul bulunmaktadır. Şehrin ticaret merkezine uzak bir konumdadır.

Yüzölçümü: 580,57 m2

İmar Durumu: Var, Yola Mesafesi 5 m, Saçak seviyesi 6,5 m, Kat sayısı 2, İnşaat tarzı Ayrık Nizam

Kıymeti: 290.285,00 TL KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

1. Satış Günü: 28/01/2021 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü: 23/02/2021 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri: Mezat Salonu - Hacı Hasanlı Mah. 707 sk. Aksaray Adliyesi Ek Hizmet Binası Kat 3 MERKEZ / AKSARAY

Satış Şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki besinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pay akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış pesin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/47 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

 

banner487

 
Evde Pişirdim Aksaray Ev Yemekleri Ev Yemekleri Aksaray Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon Albatros Global tedarikçi portalı