Taşınmazın Açık Artırma İlanı

Taşınmazın Açık Artırma İlanı

T.C. Aksaray 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu

Dosya Nu. : 2019/65 Satış

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İl, Güzelyurt İlçe, 191 Ada, 7 Parsel, SELİME/KÖPRÜBAŞI Mahalle/Köy, Aksaray ili Güzelyurt İlçesi Selime Kasabası Köprübaşı Mahallesi Kızılyer Mevkiinde bulunan 191 ada 7 nolu parsel(4381 nolu parsel) üzerinde tek katlı bir ev, depo  ve 4 adet kayısı, 4 adet erik, 4 adet elma, 1 adet kiraz, 1 adet armut, 1 adet iğde, 3 adet üzüm, 2 adet vişne, 2 adet ceviz ağaçları bulunmaktadır. Taşınmaz parselin çevresi ihata duvarıyla çevrilmiştir. Parselin toplam alanı 730,67 m²?dir. Taşınmaz parselin bulunduğu mevkii ye 18.madde uygulaması yapılmıştır. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Parselin ulaşım yolları açılmıştır. İmar durumu olarak konut sahasında zemin+1 kat inşaat ruhsatlıdır. Kasaba merkezine ulaşımı yaya olarak yapılmaktadır.10 metrelik ve 7 metrelik imar yollarına cepheli köşe başı parsel konumunda bulunmaktadır. Taşınmaz parsel mevki olarak Selime orta camisine 380 metre, Selime Yeni camisine 450 metre mesafede bulunmaktadır.

Parsel Üzerindeki Yapılar:

Ev: Ev tek katlı olup altında depo olarak kullanılan bir bölüm bulunmaktadır.162,60 m²oturumlu olup toplam yapı alanı 162,60m²?dir. Yığma olarak yapılmıştır. Üst kısım konut olarak kullanılmaktadır. Üst kısmı 3oda,mutfak, antre, banyo ve wc’den oluşmaktadır. Odanın zeminleri laminant parke ile kaplı duvarı tuğla duvar üzeri kum sıvalı plastik boyalıdır. Banyo ve wc’nin duvar ve zemini seramik kaplamadır. Tavanda kartonpiyer yapılıdır. Soba ile ısıtılmaktadır. Pencere doğraması PVC doğrama olup kapı doğraması ahşap doğramadır. Güneş enerjilidir. Kiremit çatılı olup yaklaşık 30-35 yıllıktır. Yapım tekniği ve gösterdiği özellik nedeniyle 2.sınıf B grubu yapılara girmektedir. Aşınma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvele göre yıpranma oranı %50?dir

Depo: Toplam alanı 28,00 m2?dir. Briketten yapılmıştır. Tavanı ahşap dikme üzeri kiremit çatılıdır. Zemini Şap betondur. Yapım tekniği ve gösterdiği özellik nedeniyle 1.sınıf A grubu yapılara girmektedir.55-60 yıllık bir yapıdır. Aşınma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvele göre yıpranma oranı %50?dir.

Yüzölçümü     : 730,67 m2    

İmar Durumu  : Var, Saçak seviyesi 6.5 m, Kat sayısı 2, İnşaat tarzı Ayrık Nizam - İnşaat Alanı 263, Taks 0,30, Kaks 0,60.

Kıymeti           : 99.677,20 TL           

KDV Oranı      : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.

1. Satış Günü   : 01/04/2020 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü   : 29/04/2020 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri         : Mezat Salonu - Hacı Hasanlı Mah. 707 sk. Aksaray Adliyesi Ek Hizmet Binası Kat 3AKSARAY

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İl, Güzelyurt İlçe, 174 Ada, 105 Parsel, SELİME/KÖPRÜBAŞI Mahalle/Köy, Deneke Mevkii, Satışa konu olan Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Selime kasabası Köprübaşı Mahallesi Deneke mevkiinde bulunan 174 ada 105 parsel 10.403,78 m2 olup Aksaray Tapu Sicil Müdürlüğünün kayıtlarına göre cinsi tarla olarak belirtilmiştir. Taşınmazın toprak yapısı kumlu-tınlı-killi, topografik yapısı % 2-4 eğimli kıraç arazi olup komşu parsellerden sulanarak patates ekimi yapıldığı tespit edilmiş olup 3. sınıf kıraç tarım arazisidir. Tespit tarihinde tarla üzerinde patates ekili olduğu görülmüştür. Taşınmazın üzerinde herhangi bir muhdesat yoktur. Taşınmazların bulunduğu Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Selime kasabası bölgesinde sulama imkânı olan arazilerde Buğday-Patates-Arpa, kıraç arazilerde Buğday-Nohut-Arpa şeklinde bitkisel münavebe ekimi yapılmaktadır.

Yüzölçümü     : 10.403,78 m2          

İmar Durumu  : Yok Kıymeti: 23.408,51 TL

KDV Oranı      : %18

Kaydındaki Şerhler     : Tapu Kaydındaki Gibidir.

1. Satış Günü   : 01/04/2020 günü 10:10 - 10:15 arası

2. Satış Günü   : 29/04/2020 günü 10:10 - 10:15 arası

Satış Yeri         : Mezat Salonu - Hacı Hasanlı Mah. 707 sk. Aksaray Adliyesi Ek Hizmet Binası Kat 3AKSARAY

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/65 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

 

banner487

 
Evde Pişirdim Aksaray Ev Yemekleri Ev Yemekleri Aksaray Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon Albatros Global tedarikçi portalı