Taşınmazın Açık Artırma İlanı

Taşınmazın Açık Artırma İlanı

T.C. Aksaray İcra Dairesi - 2019/364 Esas

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Aksaray İl, Sultanhanı İlçe, 4744 Parsel, SULTANHANI Mahalle/Köy, MALIR Mevkii, Bilirkişi raporuna göre; parsel 138.000,00 m2 olup Aksaray Tapu Sicil Müdürlüğünün tapu kaydında cinsi tarla olarak belirtilmiş olup taşınmazın tamamı borçlu Fahriye KOYUNCU? Ya aittir. Taşınmazın toprak yapısı kumlu-tınlı-killi, topografik yapısı %4-6 eğimli, 3. Sınıf sulanabilir tarım arazisidir. Taşınmazın Sultanhanı İlçe merkezine uzaklığı 16 km. mesafededir. Tarlada tespit tarihinde yonca ekili olduğu görülmüştür.

Taşınmazın üzerinde herhangi bir muhdesat yoktur. Taşınmazın bulunduğu Aksaray İli Merkez Sultanhanı İlçesi bölgesinde sulu arazilerde Buğday-Ş. Pancarı-Yonca şeklinde münavebeli ekim yapılmaktadır. Toprak gibi sürekli gelir sağlayan iktisadi değerler için hasıla değeri (Kapitalleştirme) yönteminin kullanılacağı bilinmektedir. Toprağın sağladığı yıllık ortalama net hasılası faiz geliri olarak kabul edilir ve bu faiz gelirini sağlayan toprak sermayesi değeri hesaplanır. Taşınmazın gelir metoduna göre dekarı 5.000,00 TL.’sinden toplam değerinin 690.000,00 TL'dir.

İmar Durumu: Yok                             

Kıymeti: 690.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. "3083 Sayılı Kanunun Kapsamındadır."

1. Satış Günü   : 11/03/2020 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü   : 06/04/2020 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri: Mezat Salonu - Hacı Hasanlı Mah. 707 sk. Aksaray Adliyesi Ek Hizmet Binası Kat 3 Aksaray

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/364 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

banner487

 
Evde Pişirdim Aksaray Ev Yemekleri Ev Yemekleri Aksaray Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon Albatros Global tedarikçi portalı