TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

T.C. AKSARAY İCRA DAİRESİ

2018/24 TLMT.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Selime Köyü Kayaaltı Mah. Kepez mevkiinde bulunan 372 Ada 38 nolu parsel 9.555,11 m2 olup Aksaray Tapu Sicil Müdürlüğünün tapu kaydında cinsi tarla olarak belirtilmiştir. Taşınmazın tamamı borçluya aittir. Taşınmazın toprak yapısı milli-tınlı-killi, topografik yapısı hafif eğimli, 3.Sınıf kuru tarım arazisidir. Tespit tarihinde tarlanın sürülerek patates ekimi hazırlığı yapıldığı görülmüştür. Taşınmazın üzerinde herhangi bir muhdesat yoktur. Tespit edilen değeri 22.932,26 TL'dir

İmar Durumu  : Yok

Kıymeti           : 22.932,26 TL

KDV Oranı      : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü   : 01/10/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü   : 31/10/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri         : Mezat Salonu - Hacı Hasanlı Mah. 707 sk. Aksaray Adliyesi Ek Hizmet Binası Kat 3 MERKEZ / AKSARAY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Aksaray ili Güzelyurt İlçesi Yaprakhisar Köyü Köy İçi Mevkiinde bulunan 154 ada 4 nolu parsel 389,60 m2 olup Tapu Müdürlüğünün tapu kayıtlarına göre taşınmaz EV ve ARSA vasfında olup taşınmaz parsel üzerinde tek katlı bir yapı bulunmaktadır. Taşınmaz parsel üzerinde ayrıca oldukça eski olan kullanılamayacak durumda olan ekonomik ömrünü tamamlamış herhangi bir ekonomik değeri olmayan basit yapılar bulunmaktadır. Tapu Müdürlüğünün tapu kayıtlarına göre taşınmazın tamamı borçlu Yusuf KÖSE adına kayıtlıdır. Tek katlıdır. Yığma olarak yapılmıştır. Çatılı olarak inşa edilmiş olan yapı oldukça eskidir. Aşınma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvele göre Yıpranma oranı %30'dur.Yapı 50'm2 oturumlu olup toplam yapı alanı 50 m2'dir.Soba ile ısıtılmaktadır. Kapı ve pencereleri ahşap doğramadır. Yapım tekniği ve gösterdiği özellik nedeniyle 2.sınıf B yapı konumundadır. Taşınmaz parsel köy içi mevkiinde bulunmakta olup Elektrik, su gibi alt yapı hizmetleri tamamlanmıştır. Parselin ulaşım yolları açılmıştır. Taşınmaz parselin çevresi duvarla çevrilidir. Tespit edilen değeri 44.026,00 TL'dir

İmar Durumu  : Var

Kıymeti           : 44.026,00 TL

KDV Oranı      : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü   : 01/10/2019 günü 10:15 - 10:20 arası

2. Satış Günü   : 31/10/2019 günü 10:15 - 10:20 arası

Satış Yeri         : Mezat Salonu - Hacı Hasanlı Mah. 707 sk. Aksaray Adliyesi Ek Hizmet Binası Kat 3 MERKEZ / AKSARAY

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/24 Tlmt. Sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

banner487

 
Evde Pişirdim Aksaray Ev Yemekleri Ev Yemekleri Aksaray Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon Albatros Global tedarikçi portalı