Organ Naklini Aşkla Yapıyorlar

Sanem ve Sertaç Çimen, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde ihtisas yaparken tanışırlar. Yıl 2006’da henüz ikisi de asistan doktordur. Sanem Hanım genel cerrahi bölümünde, Sertaç Bey ise üroloji bölümünde çalışır. Farklı branşlarda olsalar da ortak idealleri onları bir araya getirir.


Organ Naklini Aşkla Yapıyorlar

Ogünlerde uzmanlık eğitimlerini tamamlamak için bitirmeleri gereken tezleriyleuğraşırlar. Yaşadıklarını şöyle tarif ederler: “Tıpta en zor tezlerden birihayvan deneyi içeren tezdir. Proje aşaması ayrı zor, etik kurul ve deneyaşamaları ayrı zordur.”

Tavşanlar,fareler ve birbirine yardım ederek yapılan deneylerle geçen yıllar sonunda,emeklerinin karşılığını alırlar ve tezler başarıyla tamamlanır, sonra uzmanlıksınavlarına çalışırlar. Sanem Hanım genel cerrahi, Sertaç Bey de üroloji uzmanlığınıalır. Zorunlu hizmet için gittikleri ve üç yıla yakın hizmet verecekleriYozgat’ta evlenirler. Gündüzleri Yozgat Devlet Hastanesi’nde hasta bakarlar,ameliyatlar yapıp, akşamları ise evde, ortak idealleri için birliktegirecekleri sınavlara hazırlanırlar. Ortak idealleri ise, yurtdışında aynı kurumda organ nakil cerrahisiüzerine üst ihtisas yapıp uluslararası geçerli sertifika alıp, birer organnakli cerrahı olmaktır. Sonrasında Türkiye’de organ nakli yapılmayan birhastanede kendi nakil programlarını kurmayı hedeflerler. Burada hem organ nakliyapacaklar hem de eğitim vererek organ nakli cerrahları yetiştireceklerdir. Amabu ideal için öncelikle Amerika ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerin tıpta denkliksınavlarını geçmeleri gerekir.

Busınavlar dört basamaklı olduğu için, ilk iki basamağına Türkiye’de girerler amason iki basamağı için Amerika ve Kanada’ya giderek orada Amerikalı ve Kanadalıhastaları, jüri karşısında muayene ederek, onlara doğru teşhisi koyup, doğrutedaviyi planlamaları gerekir.2010 yılında her ikisi de hem Amerika hem deKanada’dan denklik alır. Ve o yıl kızları Duru dünyaya gelir.Artık tekyapmaları gereken oralara ailece gitmek için en uygun zamanı belirlemek ve onagöre başvuru yapmak olur. Mülakatlar için ABD ve Kanada’ya giderler. Hem ABDhem de Kanada tarafından organ nakil cerrahisi üst ihtisasına ikisi de 2011yılında kabul alırlar.  

2012yılında Kuzey Amerika yılları, çalışma vizesi ve tıp lisansı işlemleritamamlanıp ABD’deki ünlü Cleveland Clinic’te çalışmaya başlarlar. Burada altıay süreyle böbrek ve pankreas cerrahisi üzerine çalışırlar. Nakil hastalarınınhazırlığı, ameliyatları ve onların taburcu olana kadarki takiplerini yaparlar.Taburcu olduktan sonraki poliklinik kontrol süreçleri de devam eder.

Sonrada kendilerini dört yıllığına kabul eden Kanada’nın Nova Scotia eyaletininbaşkenti Halifax’taki Kraliçe Elizabeth Üniversite Hastanesi’ne geçerler.Burada dört yıl süreyle her ikisi de hem böbrek ve pankreas nakliameliyatlarına girerler hem de organ nakli alanında temel ve klinik araştırmaprojeleri yürütürler.Ortak idealleri kendi ülkelerine hizmet etmek veöğrendiklerini kendi ülkelerinde uygulamak için hem hastalarına faydalı olmakhem de organ nakli cerrahı yetiştirmek için 2016 yılında Türkiye’ye dönüş kararıalırlar.Dört buçuk yıllık yurt dışı serüveni sonrasında Ankara’ya döndüklerindeSağlık Bakanlığına başvuru yaparlar. 2017 yılının Ocak ayında Ankara Dışkapı Eğitim ve AraştırmaHastanesi’nde böbrek nakli programı kurulur.

Otarihten bugüne kadar geçen zaman diliminde hastalarının deyimiyle örnek çiftolarak birlikte 15 böbrek nakli gerçekleştirdiler. Ameliyatlara birliktegiriyorlar, aynı kurumda aynı cerrahlardan eğitim almış olmanın sağladığıuyumla çok iyi bir ekip oluşturuyorlar. 15 naklin, beş tanesi kadavradan organbağışı sonucu gerçekleşir, 10 tanesi ise canlı vericilerden alınır. Canlıvericiden böbreği tamamen kapalı olan ‘pür laparoskopik’ yöntemle alıyorlar.Böylece vericiler hastanede en fazla iki gün yatıyor, çok kısa sürede normalhayatlarına geri dönüyorlar. Ekim 2017’de yine hastalarının deyimiyle ‘örnekçift doçent’ oldular. Doç. Dr. Sanem Çimen ve Doç. Dr. Sertaç Çimen olarak hemorgan nakli yapmaya hem de organ bağışı konusundaki bilinci arttırma çalışmalarınadevam ediyorlar. Ve ortak ideallerinde geçtiği gibi asistan ve uzmanyetiştiriyorlar. Birlikte örnek çift olarak, organ naklini aşkla yapmaya devamediyorlar.Fatıma Esra Öz’ün Haberi

 

 


banner487

 
Evde Pişirdim Aksaray Ev Yemekleri Ev Yemekleri Aksaray Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon Albatros Global tedarikçi portalı