Nüfusumuzun Yüzde 17,0’sini Gençler Oluşturuyor

Türkiye’de 2018 sonu itibarıyla yüzde %15,8'ini genç nüfus oluştururken, Aksaray’ın nüfusunun ise %17,0 sini genç nüfus oluşturdu.

Nüfusumuzun Yüzde 17,0’sini Gençler Oluşturuyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye toplam nüfusu 2018 yılı sonu itibariyle 82 milyon 3 bin 882 iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 971 bin 396 oldu.TÜİK verilerine göre, genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,8’ini oluşturdu. Genç nüfusun, yüzde 51,2’sini erkek nüfus, yüzde 48,8’ini ise kadın nüfus oluşturdu.

TR71 Bölge illerinde ise; Aksaray nüfusunun %17,0’sini, Kırıkkale’nin  %17,6’sını, Niğde’nin %17,8 ini, Nevşehir’in  %15,9 unu ve Kırşehir’in  %16,6’sını genç nüfus oluşturmaktadır.

Genç Nüfus Oranının En Yüksek Olduğu İl Hakkâri

ADNKS sonuçlarına göre; 2018 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 25,4 ile Hakkâri oldu. Bu ili, yüzde 23,5 ile Şırnak ve yüzde 22,7 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla; yüzde 12,8 ile Muğla, yüzde 13 ile Balıkesir ve yüzde 13,5 ile İzmir oldu.

Kadınlarda Yükseköğretimde Net Okullaşma

Türkiye’de 2016/17 öğretim yılında yüzde 41,7 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2017/18 öğretim yılında yüzde 45,6’ya yükseldi. Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerde bu oran yüzde 39,6’dan yüzde 44’e yükselirken kadınlarda yüzde 43,9’dan yüzde 47,4’e çıktı.

Gençlerde İşsizlik Oranı Yüzde 20,3

Hane halkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; gençlerde işsizlik oranı, 2017 yılında yüzde 20,8 iken 2018 yılında yüzde 20,3 olarak gerçekleşti. Genç erkeklerde işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0.2 puan azalarak yüzde 17.6 olurken, genç kadınlarda bu oran bir önceki yıla göre 0.8 puan azalarak yüzde 25.3 oldu. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2018 yılında yüzde 24,5 oldu. Bu oran genç erkeklerde yüzde 15,6 genç kadınlarda ise yüzde 33,6 oldu.

İstihdamdaki Gençlerin Yüzde 53,3’ü Hizmet Sektöründe

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; gençlerde istihdam oranı bir önceki yıla göre incelendiğinde; gençlerin istihdam oranı 2018 yılında 0,7 puan artarak yüzde 35 oldu. Cinsiyete göre incelendiğinde; istihdam oranının genç erkeklerde 1 puan artarak yüzde 46,4 ve genç kadınlarda ise 0,4 puan artarak yüzde 23,4 olduğu görüldü. Gençlerde dışsal yaralanma ve zehirlenme nedeniyle ölümler daha fazla oldu. Genel sağlık durumundan memnun olan gençlerin oranı %85,5 oldu. Gençlerde İnternet kullanım oranı %93 oldu. Gençlerin %55,4'ü mutlu olduğunu belirtti. Gençlerin mutluluk kaynağında sağlık ilk sırada yer aldı. Gençlerin %76'sı işinden memnun olduğunu belirtti. Gençlerin %58,3'ü almış olduğu eğitimden memnun oldu. Haber: Harun Atalay

 

banner487

 
Evde Pişirdim Aksaray Ev Yemekleri Ev Yemekleri Aksaray Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon Albatros Global tedarikçi portalı