Nitelikli İş Gücü Ekonomik Gelişim Artırır

 Türkiye Gençlik Konseyi Aksaray İl Başkanı ve S.M. Mali Müşavir Mahmut Eser, “Ülke ekonomilerinin kalkınmalarında ve sanayileşmelerinde temel unsuru olan bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip yüksek verimi gerçekleştirebilecek nitelikte kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi gerekmektedir” dedi.

Nitelikli İş Gücü Ekonomik Gelişim Artırır

Kalifiye ve nitelikli elemanların bilgi, becerisi ve üretimi ekonomik başarının temeli olduğunu ifade eden Eser, "Ülkemizde gelişme dönemi içerisinde tarımdan sanayiye, sanayiden de teknolojik sanayi döneme geçmiştir. Bu geçiş dönemi hep bilgiyle olmuş ve olmaya devam edecektir. Nitelikli eleman ihtiyacı, mesleki eğitimi özellikle iki amaca yönelmektedir. Bir tarafta genç insanlara başarılı bir meslek yolu hazırlamak, diğer yandan ekonomiye nitelikli eleman yetiştirmektir. Her dalda ve sektörde teknolojinin ilerlemesi eski anlayışları yıkmıştır. Yani eskiden olduğu gibi babadan, ustadan görerek öğrendiğinle yetinmek artık tarih olmuştur. Diğer bir anlamla diplomalı gençlerden daha çok “vasıflı” gençlere ihtiyaç var" dedi.

Vasıflı Olmaya Dikkat Çekti

"Bir “vasfa” sahip olmanın önemini belirtmek için kullanılan atasözlerinden biride “sanat altın bileziktir” sözünü hepimiz büyüklerimizden çokça duymuşuzdur" diyen Eser "Nitelikli işgücü açığının kapatılması için en etkin yol ise mesleki eğitimin yaygınlaştırılmasından geçmektedir. Sanayinin bu gelişen yeniliklere uyum sağlayıp, üretim yapabilmesi, her gün değişik rekabet ortamı yaratmakta ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen bilgiye sahip kalifiye personeli olan sanayiciler kazanmakla birlikte dünyaya açılmaktadır. Yapılacak eğitimin kısa süreli, ucuz, sürekli ve halkla bütünleşmiş sağlam esasları olmalıdır. Bu da Ekonomik gelişimde Ülkemizde mesleki eğitimin önemiyle beraber, Mesleki̇ eğitimi ilk sırayı almasını sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

"Sorun Mesleksizlik"

Ülkemizde Mesleki Eğitim ile işgücü piyasasına nitelikli işgücü kazandırılmaktadır. Ülkemizde asıl sorun “İşsizlik Değil, Mesleksizlik ve Nitelikli Personel Eksikliği” sorunudur diyen Türkiye Gençlik Konseyi Aksaray İl Başkanı ve S.M. Mali Müşavir  Mahmut Eser, “İş piyasasının beklenti ve ihtiyaçlarına uygun nitelikteki stratejik iş gücünü yetiştirebilmeye yönelik model olarak belgeli kalifiye personel yetiştirmek ve bu belgeye sahip niteliğinde kazandırılmış olması gereklidir. Sanayileşmedeki ve endüstriyel üretimin hızlı bir şekilde gelişmesi neticesinde iş dünyasının insan kaynakları sorunlarını ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlarının temelinin oluşturan nitelikli işgücü ihtiyaçlarının giderilmesi yatmaktadır. Bu sorunun aşılması temel olarak bu türlü eğitim faaliyetleri veren kurumların desteklenmesi neticesinde Mesleki Eğitim kurumundan eğitim alan bireyler almış oldukları eğitimlerle niteliklerine uygun işlerde çalışma imkânı sağlamaktadır.

Bu yolla da işsizliğin de azalmasına ve nitelikli işgücü de artması sağlanmaktadır. Mesleki eğitimin sürekliliğini, kalitesini ve verimliliğini artıracak düzenlemeleri hayata geçirmesi zorunludur. Meslek kuruluşları ile diyalog içinde yapılacak çalışmalar, çağa yakışır modern mesleki eğitimin ülkede kurumsallaşması ve özendirilmesi açısından çok önemlidir. Teknolojik gelişmelerin şekillendirdiği yenidünya düzeni, toplumun her kesimini, mesleki eğitimin yaygınlaştırılması, kalitesinin artırılması konusunda daha fazla çaba sarf etmeye zorlamaktadır. Mesleki ve teknik öğretim; kalkınmanın hızlandırılması, istihdamın artırılması ve ülkenin rekabet gücünün yükseltilmesi yönünden kritik öneme sahiptir. Ekonomik gelişimi sağlamak için nitelikli iş gücünün artırılması çok önem arz etmektedir” şeklinde konuştu. Haber: Bayram Aksu

 

banner487

 
Evde Pişirdim Aksaray Ev Yemekleri Ev Yemekleri Aksaray Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon Albatros Global tedarikçi portalı