Kamulaştırma İlanı

Kamulaştırma İlanı

T.C. Aksaray 5. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Esas No: 2019/313 Esas

Kamulaştırılan Taşınmazın

İli                       : Aksaray

İlçe                     : Merkez

Mahalle/Köy     : Alayhan Köyü

Yüzölçümü        : 756,73 M²

Ada, Parsel        : 138 Ada 10 Parsel

Cinsi                 : Yol

Makilin Adı Ve Soyadı: Kerdan Keşan Eti

Kamulaştırmayı Yapan

İdarenin Adı: Karayolları Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmanın Ve Belgelerın Özeti: Kamulaştırmayı Yapan Davacı İdare, Malikleriyle Cinsi Ve Niteliği Yukarıda Yazılı Taşınmazın Kamulaştırma Bedelinin Tespiti İle Kamulaştırılan Taşınmazların Yol Olarak Tapudan Terkini İçin Davacı İdare Tarafından Mahkememizin  

2019/313 Esas Sayısında Dava Açılmıştır.

Tebliği Tarihinden İtibaren 30 Gün İçerisinde İdari Yargıda İptal Veya Adli Yargıda Maddi Hatalara Karşı Düzeltme Davası Açılabileceği,

Açılacak Davalarda Husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Yönetilebileceği,

30 Gün İçinde İdari Yargıda İptal Davası Açtığınızı Ve Yürütmeyi Durdurma Kararı Aldığınızı Belgelemediğiniz Takdirde Kamulaştırma İşlemi Kesinleşecek Olup, Mahkememizde Tespit Edilecek Bedel Üzerinden Yukarıda Belirtilen Maliki Olduğunuz Parselin Belirtilen Miktarın İrtifak Tesisi Ve Mülkiyet Kamulaştırmasının Karayolları Genel Müdürlüğü Adına Tapuya Tescil Edilecektir.

Mahkememizce Tespit Edilecek Kamulaştırma Bedeli Adınıza Aksaray Vakıfbank Kültürpark Şubesine Yatırılacaktır. Konuyu Ve Taşınmazı Malın Değerine İlişkin Tüm Savunma Ve Delillerinizi Tebliğ Tarihinden İtibaren 10 Gün İçinde Mahkememize Yazılı Olarak Bildirmeniz Gerekmektedir.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.Maddesinin 4. Bendi Uyarınca İlan Olunur.

 

banner487

 
Evde Pişirdim Aksaray Ev Yemekleri Ev Yemekleri Aksaray Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon Albatros Global tedarikçi portalı