KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMA İLANI

 

T.C. AKSARAY 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2019/308 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

İLİ: AKSARAY

İLÇE: SULTANHANI

Mahalle/Köy: SULTANHANI

Mevkii:

Yüzölçümü: 9101,28 m²

Ada, Parsel: 0, 5039

Cinsin: Tarla

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI: BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONIM

ŞŞRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERIN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2019/308 Esas sayısında dava açılmıştır. Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2019/308 Esas sayısında dava açılmıştır. Tebliği tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karsı düzeltme davası açılabileceği,

Açılacak davalarda husumetin BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONIM ŞİRKETİ 'ne yönetilebileceği,

30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilecek bedel üzerinden yukarıda belirtilen maliki olduğunuz parselin belirtilen miktarın irtifak tesisi ve mülkiyet kamulaştırmasının BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONIM ŞİRKETİ adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza Aksaray Vakıfbank Kültürpark Şubesine yatırılacaktır. Konuyu ve taşınmazı malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

 

banner487

 
Evde Pişirdim Aksaray Ev Yemekleri Ev Yemekleri Aksaray Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon Albatros Global tedarikçi portalı