Akreditasyon Ve Yelek Başvuruları Başladı Son Tarih 17 Temmuz

 2019-2020 Türkiye Futbol Sezonu kapsamında yeni akreditasyon kartları ve yelekleri için Türkiye Spor Yazarları Derneği Aksaray Şube Temsilciliğine müracaatlar başladı.

Akreditasyon Ve Yelek Başvuruları Başladı Son Tarih 17 Temmuz

TSYD Genel Merkezi’nden tüm illere gönderilen genelgede bir önceki futbol sezonuna ait akreditasyon kartları ve yeleklerin geçerliliğinin kalmadığı  belirtilen genelgede, 2019-2020 Türkiye Futbol Federasyonu Sahalara Giriş Akreditasyon kart ve yeleklerinin yenilenmesi için gazeteci, muhabir, foto muhabiri, kameraman ve gazetecilik vasfına uygun kişilerin yeni akreditasyon kartları oluşturulabilmesi için istenilen gerekli belgeler bildirildi.

“Evraklar İçin Destek Olacağız”

Bunun üzerine bir açıklama yapan TSYD Aksaray Şube Temsilcisi Harun Atalay “Türkiye Spor Yazarları Derneğimizin illere gönderdiği genelgede gazeteci arkadaşlarımızdan istenilen evrakların eksiksiz bir şekilde hazırlanarak en geç 17 Temmuz 2019 mesai saati bitimine kadar Aksaray Şube Temsilciliğimize ulaştırılması gerekmektedir. Bu sene Aksaray Belediyespor 3. Lig’de mücadele edecek. Profesyonel ligde mücadele etmesi hasebiyle sahaya giriş ve muhabir kartları ve yeleklerinin eksiksiz bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Müsabakaları takip etmek isteyen basın kuruluşlarımızın vasıflara uygun çalışmakta olan muhabir, foto muhabir, kameraman ve diğer branşlarda görev yapan basın mensubu görevli arkadaşlarımızla ilgili istenilen evrakları eksiksiz bir şekilde getirmelerini beklemekteyiz. Kendilerine evrakların tanzimi konusunda her türlü kolaylığı göstereceğiz. Bizimle iletişim halinde olsunlar.

2019-2020 futbol sezonunda Aksarayspor’umuzu deplasmanda ve kendi evimizdeki müsabakalarını sorunsuz bir şekilde takip edip, spor haberlerini kamuoyuna en iyi şekilde yansıtacak olan arkadaşlarımızın konuya hassasiyetle ilgi göstereceklerine inanıyorum” dedi.

İstenilen Evraklar

TSYD’nin il temsilciliklerine gönderdiği spor müsabakaları akreditasyon kartları ve yelekleri için istenilen evraklar şu şekildedir:

Sabıka Kaydı

(Değişik: RG-3/2/2013-28548) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama, kaçakçılık, şike veya teşvik primi suçlarından mahkum olmamak,

En az lise veya dengi okul mezunu olduğunu belirleyen belgenin fotokopisi

1 Fotoğraf

5953 sayılı kanun ve/veya bunun bazı maddelerini değiştiren 212 sayılı kanuna göre kart verilecek kişi ile işveren arasında düzenlenmiş sözleşmenin işyerince onaylanmış fotokopisi,

Eksiksiz doldurulacak başvuru formu (Spor Müdüründen onaylı)

Taahhütname

Son üç aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu prim bildirge suretlerini talep dilekçesine eklemek zorundadır.

Basın kartı bulunmayan basın mensupları Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğüne verdiği basın kartı beyannamesini en fazla iki başvuru işleminde kullanabilir.

Belirtilen şartları yerine getirenlere bir yıl süreli serbest giriş kartı verilir.

Bir yılsonunda yeniden kart almak isteyen basın mensupları ikinci fıkrada belirtilen şartları yerine getirerek yeniden serbest giriş kartı verilmesini talep edebilirler.

TFF & TSYD işbirliği ile hazırlanan maçlara giriş Sabit Kartlar sadece spor medyasında çalışan kişilere verilecektir. Basın kartı bulunan medya mensupların basın kartı fotokopisi, 1 fotoğraf ve form doldurmaları yeterli olacaktır. (Spor servislerinde stajyer olarak görev yapan medya çalışanları ilk defa kart alıyorlarsa telif makbuzlarını ibra ederek kart alabilir. Aynı kişi ikinci yıl yeni sezon için kart müracaatında bulunduğunda sözleşme getirme zorunluluğundadır.)

Radyolar;

Spor servislerinde kadrolu sarı basın kartlı en az 5 muhabir çalıştıran radyo kuruluşlarında sarı basın kartı olmayan 2 kişiye kart verilir. Bu kart hamilleri basın tribünlerinde görev yapamazlar.

Spor Medyası çalışanlarına verilen serbest giriş kartları tüm illerdeki müsabakalarda kartın verildiği il ile o il takımlarının deplasmanlarında geçerlidir.Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Kartları, yukarıda açıklanan şartları, kaybetmeleri ve “gazetecilik dışında başka bir iş yaptıkları belirlendiği takdirde ”Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince iptal edileceği hususu, adı geçen yönetmelik hükümleri dâhilinde bulunmaktadır.  Yönetmeliğe göre foto muhabirleri için lise mezunu olma şartı aranmayacak, gazete, ajans, spor dergisi, radyo ve televizyon kurumlarını merkez ve büroları için yönetmelikte belirtilen günlük ortalama tiraj ve diğer koşullara göre bütün dallar ve futbol dışı dallarında geçerli kontenjana uygun sayıda kart düzenlenecektir.

Köşe yazarları için stajyer statüsü kesinlikle kabul edilmeyecektir.Sorumlu müdürlükler aracılığıyla derneğimize verilecek talep dosyaların yönetmeliğe uygunluğu belirlendikten sonra, kart düzenlenmesi için listeler Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine gönderilecektir.Bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan protokol gereğince dernek tarafından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri dışında TFF tarafından hazırlanan sezonluk sabit kart kullanımı da uygulanmaktadır. Sabit kart verilecek kişilerde mutlaka Sarı Basın kartı yada Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş kartı olması şartı bulunmaktadır. Haber: Dilek Eyüboğlu

 

 

banner487

 
Evde Pişirdim Aksaray Ev Yemekleri Ev Yemekleri Aksaray Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon Albatros Global tedarikçi portalı