Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerini yaptırmaları için verilen sürede sona yaklaşıldı.

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerini yaptırmaları için verilen sürede sona yaklaşıldı.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince onaya tabi işletmeler faaliyete geçmeden önce Bakanlıktan onay almak ve kayıt işlemine tabi gıda işletmeleri ise faaliyetleri ile ilgili işletme kayıtlarını Bakanlığımıza yaptırmak zorundadırlar.Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihinden önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi, Kayıt Belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge (Yerel İdarelerden alınmış İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı) almış ve halen faaliyet gösteren kayıt kapsamındaki gıda işletmeleri, bu belgelerini en geç 31.12.2013 tarihine kadar, yem işletmeleri ise en geç 01.01.2014 tarihine kadar, Kayıt Belgesi ile değiştirmek zorundadırlar. “Gıda işletmelerinin kayıt ve onay işlemleri için gerekli bilgi ve belgeler “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik”, yem işletmelerinin kayıt ve onay işlemleri için hazırlamaları gereken bilgi ve belgeler “Yem Hijyeni Yönetmeliği”, gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmelerin hazırlamaları gereken bilgi ve belgeler ise “Gıda İle Temas Eden Madde Ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri” ve “İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelik” ile belirlenmiştir.“Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik” gereğince modernizasyon planı veren ve planları kabul edilerek süreleri 31.12.2013 tarihine kadar uzatılan onay kapsamındaki işletmelerin de modernizasyon planında yer alan tarih ve aşamalara uymaması durumunda işletmenin faaliyeti durdurulacaktır. Yapılan denetimlerde işletme kaydını yaptırmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen gıda üretim işyerlerine 2.560 TL, depo, perakende, toplu tüketim işletmecilerine ise 1.279 TL idari para cezası uygulanmaktadır.  Onay kapsamında olup da onay işlemlerini yaptırmadan faaliyete geçen gıda ve yem işletmelerine ise 12.801 TL idari para cezası verilmekte, ayrıca işyerlerinin faaliyeti durdurulmakta, üretilen ürünlerin de mülkiyeti kamuya geçirilmektedir. 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren uygulanacak idari para cezaları Maliye Bakanlığınca belirlenecek yeniden değerleme oranı oranında artırılarak uygulanacaktır. “Gıda İle Temas Eden Madde Ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri” ve “İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmeliğin” yayımından önce çalışma izni ve gıda sicili belgesi, kayıt belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge almış ve halen faaliyet gösteren kayıt kapsamındaki gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmeler, bu belgelerini en geç 31.12.2013 tarihine kadar yine bu yönetmelikteki yer alan Kayıt Belgesi ile değiştirmek zorundadırlar.Gıda ve yem işletmecilerinin mağdur olmamaları için yasal sorumluluklarını süresi içinde yerine getirmeleri gerekmektedir.”dedi.

banner487

banner487


Evde Pişirdim Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon
X